Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Obecné lesy Babiná s.r.o.

História

Obec Babiná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Babinej dňa 05.01.1995 rozhodla o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obecné lesy Babiná za účelom zabezpečiť riadne a efektívne hospodárenie s lesným majetkom obce a jeho všestranné zveľaďovanie. Toto rozhodnutie bolo vyjadrené uznesením č. 4/95
Obchodná spoločnosť Obecné lesy Babiná s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 5/95, zo dňa 12.01.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Jediným spoločníkom je Obec Babiná. Spoločnosť bola zapísaná dňa 06.04.1995 do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2647/S. Jej právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným.
Najvyšším orgánom spoločnosti Obecné lesy Babiná s.r.o. je valné zhromaždenie. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.


 

webygroup

677115

Úvodná stránka