Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Obecné lesy Babiná s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obecné lesy Babiná s.r.o.
Sídlo:Horná č. 66 Babiná, 962 61 Dobrá Niva
Štatutárny zástupca: Ing. Kolárčik František - konateľ

 

Spoločnosť Obecné lesy Babiná s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Spoločnosť Obecné lesy Babiná s.r.o.  vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.


Referát verejného obstrávania
Ing. Kolárčik František
e-mail: obecnelesy.babina@zvnet.net
t.č.: +421 905 428 289


 

webygroup

684190

Úvodná stránka